Ziek of absent melden

Is je zoon of dochter ziek? Dan dien je dit dezelfde dag voor 09.00 uur telefonisch doorgeven aan de school. Loopt je kind stage, bel dan eerst het stagebedrijf en daarna met de begeleidende stagedocent.

Afspraken van leerlingen bij dokters, tandartsen etc. zoveel mogelijk buiten schooltijden plannen.

Wanneer een dergelijke afspraak niet buiten schooltijd kan plaatsvinden, dient je zoon of dochter tijdig een briefje in te leveren bij het Meldpunt of receptie dien je zelf telefonisch contact op te nemen.

Verzoek om verlof (bij familiegebeurtenissen als huwelijk, begrafenis) van tevoren bij de teamleider indienen
(briefje/telefonisch 088 – 26 20 100).