Het Groene Lyceum in Almelo

Kun je na de basisschool de havo aan? Met Het Groene Lyceum kies je voor een ondernemende, onderzoekende en doorlopende leerlijn gericht op doorstromen naar het hbo. Net als op het vmbo Groen leer je ook op Het Groene Lyceum veel in de praktijk. We verwachten veel zelfstandigheid: je neemt zelf de regie en zoekt dingen uit. Je neemt initiatief en durft beslissingen te nemen. Dat klinkt pittig, maar je hebt een eigen coach die je daarbij helpt. Na zes jaar hard werken en met de juiste inzet, kun je doorstromen naar het hbo.

Download hier de brochure van Het Groene Lyceum Almelo.

De leukste route naar het hbo!

Toelating

Je bent als leerling(e) uit groep 8 toelaatbaar voor Het Groene Lyceum als je:

 • Een Cito-score hebt van 537 of hoger;
 • Zelfstandig, sociaal vaardig en ondernemend bent;
 • Studeren prima vindt, en ook graag buitenschools wilt leren;
 • Iets met groen, voeding of milieu hebt of er denkt belangstelling voor te kunnen krijgen;
 • Geen meeloper bent;
 • Op een leuke manier ‘eigenwijs’ bent;
 • Hoge eisen stelt aan jezelf: je gaat ervoor!
Opleidingsplan

De opleiding
Deze vorm van onderwijs is met name geschikt voor leerlingen met een havo-indicatie die behalve leren uit boeken op school ook praktisch bezig willen zijn. De leerlingen gaan versneld door de lesstof; dit biedt ruimte voor verrijking in de vorm van (deels buitenschoolse) projecten. Er wordt competentiegericht geleerd en veel gewerkt in een digitale leeromgeving. Om het hoge studietempo en de benodigde vorderingen goed te begeleiden, heeft elke leerling een studiecoach. Na 6 jaar heeft de leerling de opleiding afgerond; het diploma van Het Groene Lyceum (vmbo GL+ en mbo 4) biedt toegang tot een breed scala aan hbo-opleidingen.

De Praktijk
Het meest bijzondere aan Het Groene Lyceum is dat je veel buiten de school bent. Dat noemen we buitenschools leren. Het zijn activiteiten die buiten de school plaatsvinden. Buitenschools leren kan op verschillende manieren.

In de eerste twee leerjaren ga je opdrachten uitvoeren op verschillende bedrijven of zorginstellingen. Tijdens deze werkzaamheden worden veel vaardigheden en competenties aangeleerd.

 • Je moet leren samenwerken
 • Een besluit nemen en uitvoeren
 • Omgaan met druk en tegenslag
 • Zorgdragen voor kwaliteit
 • Instructies en procedures volgen
 • Met mensen werken
 • Sociaal betrokken en verantwoordelijk handelen
 • Plannen, organiseren, evalueren en reflecteren
 • Kostenbewust denken en handelen
 • Mondeling communiceren en presenteren

In het tweede jaar ga je op stage. In de laatste drie jaar heet de stage beroepspraktijkvorming.

Doorstroom hbo

Nu kiezen voor Het Groene Lyceum en straks voor het hbo is een slimme zet. De Groene sector heeft veel toekomst: de agrofood- en tuinbouwsector zijn een van de belangrijkste motoren van de economie. Hier in Nederland, maar ook wereldwijd. Want de wereldbevolking groeit en daarmee ook het aantal monden om te voeden. Om effectief meer voedsel te produceren is kennis nodig en Nederland is daarin een van de toonaangevende landen. De economie heeft met name behoefte aan afstudeerders op hbo-niveau. Het Groene Lyceum sluit daar uitstekend op aan.

Snel opleidingstraject

Je kunt na zes jaar Het Groene Lyceum naar bijna alle vormen van het hbo. Met een goede overstap en de juiste instelling ben je in de meeste gevallen nog maar drie of vier jaar met je hoger beroepsopleiding bezig. De inhoud en kwaliteit van je opgebouwde portfolio zijn daarbij van belang.

Schoolgids en schoolplan