Aanmelden

Wanneer jouw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Almelo. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelden vmbo Groen

Aanmelding voor ons vmbo Groen gebeurt meestal door de leerkracht of decaan van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met het Zone.college Almelo. De basisschool kan hiervoor contact opnemen met een van de vmbo contactpersonen van het Zone.college Almelo. Wil je alvast een inschrijfformulier downloaden? Dan kan. Via deze website kun je een inschrijfformulier downloaden. Vul deze in en lever het vervolgens in op de basisschool van je kind. Zij regelen vervolgens de aanmelding.

Aanmelden Het Groene Lyceum

De aanmelding voor Het Groene Lyceum gebeurt meestal door de leerkracht of decaan van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met het Zone.college Almelo. De basisschool kan hiervoor contact opnemen met een van de contactpersonen van Zone.college Almelo. Uiteraard kan je zelf alvast een aanmeldformulier invullen. Vul deze in en lever het vervolgens in op de basisschool van je kind. Zij regelen vervolgens de aanmelding.