Ziek of absent melden Borculo

Het verzuim van lessen dient tot het minimum beperkt te blijven. Wij verwachten van jou als ouder het volgende:

  • Ziekte van je zoon of dochter dezelfde dag voor 09.00 uur telefonisch doorgeven aan de school. Loopt je zoon of dochter stage? Bel dan eerst het stagebedrijf en daarna met de begeleidende stagedocent;
  • Afspraken van leerlingen bij dokters, tandartsen enz. zoveel mogelijk buiten schooltijden plannen;
  • Wanneer een dergelijke afspraak niet buiten schooltijd kan plaatsvinden, dient je zoon of dochter tijdig een briefje in te leveren bij bureau leerling-zaken of dien je zelf telefonisch contact op te nemen;
  • Verzoek om verlof (bij familiegebeurtenissen als huwelijk, begrafenis) van tevoren bij Meldpunt vragen (briefje, telefoon).