Haal je beste binnenste buiten

Op onze school voel je je snel ’thuis’: het is een veilige wereld waarin je jezelf kunt zijn en iedereen elkaar kent. We bieden kwalitatief goed onderwijs en hebben binnen en buiten de school de beschikking over moderne en leuke praktijkruimtes. Dierverblijven, keukens, tuinen en techniek-lokalen: bij ons leer je door zélf te ontdekken, te doen en te ervaren. Haal je beste binnenste buiten!

Over ons

Ambitie

Zone.college is een school met innovatief Groen en duurzaam onderwijs. Het is een plek waar je groeit, over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Leerlingen en studenten volgen hun opleiding in de vmbo.zone of in de mbo.zone. Door een combinatie van theorie en vooral praktijk binnen en buiten de school, halen wij je beste binnenste buiten.

Ambitie Zone.college
Zone.college werkt aan groots Groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland. We willen zorgen voor vooruitstrevend beroepsonderwijs dat nog beter aansluit bij de beroepspraktijk en waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is. Zo wordt onderwijs leerzamer voor leerlingen en studenten en hebben medewerkers een interessanter perspectief. Groots Groen beroepsonderwijs in Oost-Nederland; daar werken we aan.

Koers Zone.college, de kern van ons functioneren vatten we als:

  • In een wereld vol verschillen willen wij verbinden
  • In een leven vol verrassingen bieden wij houvast
  • In een omgeving vol keuzes geven wij richting
  • In een tijd vol veranderingen ontwikkelen wij perspectief

Kernpunt is onze aanpak is dat we actief invulling willen geven aan “groots Groen onderwijs”. Voor het vmbo is dat sterk gericht op de kennismaking van jonge mensen met een duurzame Groene beroepswereld, zodat ze voorbereid zijn om als wereldburger een vervolgopleiding te kiezen.

Download het schoolplan

Ons onderwijs

Kies vmbo

Leerlingen die kiezen voor het vmbo Groen krijgen in vier jaar een goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Bij het vmbo Groen leren leerlingen in een groene omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het leren kennis toe te passen. Leren gaat beter door doen. Bijvoorbeeld door zelf een tuintje aan te leggen of een telefoongesprek in het Engels te voeren. Uiteraard krijgen leerlingen ook groene vakken als ontwerp & creatie, leefomgeving & recreatie of dier & verzorging. Door het brede aanbod van vakken kan een leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Bovendien kan hij een diploma halen in alle leerwegen, ook de theoretische leerweg!

Wat wordt jouw route?
Als je van de basisschool komt, heb je meestal al gekozen voor een leerweg. Een leerweg geeft de manier aan waarop je het beste leert: heel praktisch, theoretisch of een beetje van beide. Aan het einde van het tweede jaar van het vmbo maak je een definitieve keuze. We kijken dan samen wat het beste bij je past:

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Deze leerweg is speciaal voor leerlingen die het liefst met hun handen bezig zijn en dus erg praktisch zijn ingesteld. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die graag willen leren door praktisch bezig te zijn. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 3 van het mbo.

Gemengde leerweg (GL)
Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die makkelijk studeren en vaak al weten welke richting ze op willen. De leerweg kent een flinke dosis theorie en minder stage. Met deze leerweg kun je eenvoudig doorstromen naar de hoogste niveaus (3 en 4) van het mbo.

Lees meer over vmbo Groen

 

Kies de Vakmanschapsroute

In de vakmanschapsroute wordt het vmbo en het mbo programma in een doorlopende lijn aangeboden. Deze route duurt in principe 4 jaar, maar kan ook versneld in 3 jaar worden afgerond. Wij zorgen voor een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo. De vakmanschapsroute leidt op tot een mbo niveau 2 diploma. Met dit diploma heb je een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In deze leerroute stap je niet over naar een andere school. Daarnaast kun je rekenen op individuele begeleiding door een persoonlijke coach.

Lees meer over de Vakmanschapsroute

 

Kies Het Groene Lyceum

Het Groene Lyceum is voor leerlingen met een havo-advies: ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving! Theorie en praktijk wisselen elkaar af en na een snel opleidingstraject van 6 jaar kunnen leerlingen eenvoudig doorstromen naar het hbo. Bij Het Groene Lyceum gaan theorie én praktijk hand in hand. Na afloop hebben de leerlingen een volwaardig vmbo-diploma (GL/TL) en een mbo-diploma op niveau 4. Hiermee hebben ze een prima startbewijs voor het hbo in handen!

Lees meer over Het Groene Lyceum

 

Organisatie

De leiding van Zone.college Doetinchem is in handen van een locatiedirecteur en vier teamleiders.

Locatiedirecteur
dhr. R.M. Vijn
rvijn@zone.college

Waarnemend/Team Groen
Mevr. P. Splithof
psplithof@zone.college

Basisberoepsgerichte leerweg
mevr. E. Volkers
evolkers@zone.college

Kaderberoepsgerichte leerweg
mevr. F. Oostendorp
foostendorp@zone.college

Gemengde leerweg / Het Groene Lyceum
mevr. F. Heldoorn
fheldoorn@zone.college

Ouder Advies Commissie en Ouder Advies Raad

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Bekijk hier de folder over de OAC. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar: oacdoetinchem@zone.college

Volg ons op

Instagram

Vandaag zijn de eerste mbo-praktijkverklaringen in Twente uitgereikt. Dit zijn de deelnemers van Zone.college en ROC van Twente die hun praktijkverklaring in ontvangst mochten nemen. Gefeliciteerd! #praktijkleren ...

196 0

Drie dagen feest in Doetinchem! 170 studenten mbo ontvingen de afgelopen dagen hun diploma in speciaal ingerichte drive-thru door De Timp op het terrein aan de Oude IJsselweg. Een unieke ervaring, die door studenten en docenten positief is ervaren. #fijnevakantie #succes #alumni ...

320 1

Baal jij ook dat er dit jaar geen evenementen zijn? Wil je corona-proof genieten van het werk van creatieve makers, professionals en afstudeerders kom dan naar PROTO Art & Design 2020 in Zwolle. De stad is van 26 juni tot en met 5 juli omgetoverd tot één grote expositie: dat is PROTO! Overal in de stad ontdek je de creatieve werken en kunst van deze creatievelingen. Ook de werken van Alena de Ruiter en Naomi Huisman, twee studenten van de opleiding Bloem & Styling van het Zone College in Zwolle, zijn te zien. Check de website www.protozwolle.nl en zoek op Alena en Naomi. Bekijk de intro zie link in bio.
#protozwolle #proto2020 #zwolle #provincieoverijssel #gemeentezwolle
#artez #artezfinals2020 #bzbzwolle #cibap #cibapgraduates2020
#zwollefonds #landstede #windesheim #deltioncollege
#deltioninthespotlight #zonecollege #creativeworks #bzkzwolle #binnestebuiten #kunst #ontwerp #expo
...

239 0