Voor ouders

Bij Zone.college in Doetinchem vinden we de betrokkenheid van jou als ouder bij de school erg belangrijk. Jouw kind gaat een nieuwe levensfase in waarin keuzes gemaakt worden die belangrijk zijn voor de toekomst. Samen werken we eraan dat je kind een prettige en goede tijd heeft bij ons op school. Dat doen we bijvoorbeeld met een plan waarin staat hoe we pesten tegengaan en omgaan met sociale media.

Praktische informatie

Aanmelden vmbo Groen en Het Groene Lyceum

Wanneer jouw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Doetinchem. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een Groene omgeving. Zone.college heeft een nauwe samenwerking met de basisscholen. Zit je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs? Dan kan hij/zij gewoon overstappen naar ons vmbo Groen.

 

Aanmelden vmbo Groen en Het Groene Lyceum

Wat leuk dat je jouw kind(eren) wilt aanmelden voor het schooljaar 2019-2020. Je kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden.

Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kun je opsturen naar Zone.college Doetinchem t.a.v. OSC, antwoordnummer 317, 7000 VB Doetinchem (een postzegel plakken is niet nodig) of mailen naar admdoetinchem@zone.college . Binnen 15 werkdagen ontvang je van ons een ontvangstbevestiging.

Bureau leerlingzaken

Bureau leerlingzaken is het centrale aanspreekpunt voor de leerlingen binnen de school. De leerlingen kunnen hier altijd terecht met alle vragen en/of problemen. De medewerker van Bureau leerlingzaken probeert een antwoord of een oplossing te vinden en als dit niet direct mogelijk is, dan wordt doorverwezen naar de mentor. Meer informatie hierover vind je in de schoolgids.

Magister en ouderavonden

Je krijgt een eigen inlog voor ons schoolsysteem Magister om het rooster en de cijfers van je kind te kunnen volgen. Tijdens de ouderavonden kun je in gesprek met de mentor en/of leerkrachten van jouw kind.

Wil je meteen naar de webversie van Magister, klik dan hier om in te loggen.

Magister app
Magister is geoptimaliseerd voor de nieuwste internetbrowsers en apparaten. Mobiele apparaten kunnen gebruik maken van de Magister 6 app, te vinden in de App Store (Apple) of Google Play Store (Android).

Wil je de Magister app gebruiken, vul dan bij het veld “Schoolkeuze” het volgende in: zone.magister.net.

Inloggegevens vergeten
Ben je je inloggegevens vergeten? Klik dan hier.

Ouder Advies Commissie en Ouder Advies Raad

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De Ouder Advies Commisie bestaat uit ouders van verschillende leerjaren en leerwegen.

Tijdens de kennismakingsavond van de nieuwe eerstejaars leerlingen worden nieuwe ouders gekozen in de Ouder Advies Raad. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Bekijk hier de folder over de OAC. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar: oacdoetinchem@zone.college

Schoolkosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaal je geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. Zone.college vraagt jaarlijks wel een vrijwillige ouderbijdrage voor onder meer excursies, verbruik materiaal praktijkvakken en andere schoolactiviteiten. Meer uitleg over deze bijdrage vind je in de schoolgids.

Het boekenfonds

Zone.college heeft een eigen boekenfonds. Dat betekent dat de school zelf zorgt voor de aanschaf en het uitlenen van de boeken. Het gebruik ervan door de leerling is kosteloos en er hoeft geen borg betaald te worden.

Een aantal boeken moet aan het eind van het schooljaar weer worden ingeleverd. Dat geldt niet voor werkboeken waarin geschreven wordt. Onze school informeert je elk jaar over de boeken en de regels die we daarbij hanteren. Voor het begin van het nieuwe schooljaar informeren wij je over de materialen die leerling zelf moet aanschaffen.

Laptops

Binnen de vmbo.zone van Zone.college maken we tijdens de lessen steeds meer gebruik van laptops. Onze leerlingen leven in een wereld waar technologie niet meer uit weg te denken is. Docenten gebruiken laptops om op een leuke, gevarieerde manier les te geven aan hun leerlingen en om hen kennis te laten maken met technologie in het onderwijs. Met het gebruik van laptops op school en bij het maken van huiswerk leren wij onze leerlingen te werken met (continu veranderende) technologieën. Nu, in de maatschappij en na het voortgezet onderwijs.

 

Wanneer je kind in een byod/cyod klas terecht komt dan word je daarover als ouder op de hoogte gesteld. In deze klassen maken we altijd gebruik van laptops.

 

Om het makkelijk te maken hebben de leveranciers ‘Studywise’ en ‘The Rent Company’ in samenwerking met Zone.college diverse laptops geselecteerd en beschikbaar gesteld in twee webshops. Op deze manier kunnen wij beter garanderen dat de laptop goed werkt doordat de voorgeselecteerde laptops aan de juiste specificaties voldoet. Ouders zijn niet verplicht hier te kopen/huren/leasen, wel adviseren wij met klem om aan de minimale eisen te voldoen die op deze pagina vermeld staan.

 

Studywise biedt laptops aan op basis van aankoop in deze webshop, klik hier voor de flyer.

The Rent Company biedt laptops aan op basis van aankoop, maar ook op basis van huurkoop, klik hier voor de flyer.
Klik op de naam van de leverancier om naar de webshop te gaan.

Maak je geen gebruik van Studywise of The Rent Company? Let er dan bij de aanschaf op dat je laptop de juiste specificaties heeft. Je laptop moet voldoen aan de volgende specificaties:

 • Besturingssysteem: minimaal Windows 10
 • Geheugen 4GB RAM of meer
 • Scherm: 13,3 inch of groter
 • Draadloos netwerk: DUAL BAND
 • Harde schijf: 128Gb SSD of meer
 • Processor: Corei3, vergelijkbaar of hoger

In de praktijk is gebleken dat alleen een lijstje met technische specificaties (zoals hierboven) niet afdoende is om ervoor te zorgen dat een goed werkende laptop wordt aangeschaft, voorbeelden uit de praktijk:

 • De verkoper heeft zelf onvoldoende verstand van de technische specificaties en verkoopt de “kiloknaller”.
 • De specificaties worden misleidend op de doos/advertentie geplaatst, vervolgens blijkt pas in de praktijk, dat het product niet voldoet aan de specificaties.
 • De specificaties kloppen, maar de kwaliteit (merk) van de laptop is zo slecht/goedkoop dat het alsnog niet werkt.
 • Het product is kwalitatief zo slecht dat er maar één of twee jaar mee gewerkt kan worden, hierna is het defect of onwerkbaar geworden.

In de wet is bepaald dat de toelating van leerlingen tot de school, niet  afhankelijk mag zijn van het wel of niet aanschaffen van een laptop. Voor wie  geen laptop kan of wil aanschaffen, is er een mogelijkheid om toch een passend alternatief te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school.

Passend onderwijs

De kernwaarden van Zone.college Doetinchem zijn uniek, groei en duurzaam. Ieder kind is uniek, wil groeien en een duurzame goede toekomst opbouwen. Met passend onderwijs kijken we wat er nodig is om deze reis bij Zone.college zo goed mogelijk voor elke leerling uit te stippelen.

Basis ondersteuning
Elke leerling kan bij ons hierop rekenen:

 • We hebben aandacht voor de leerling als individu en richten ons op het vergroten van zijn/haar mogelijkheden.
 • We betrekken ouders/verzorgers bij de opleiding.
 • Met elkaar werken we aan een plezierig en veilig leerklimaat.
 • Alle lessen binnen de opleiding hebben een duidelijke structuur.
 • Onze docenten zijn professioneel, bereiden de leerling voor op je toekomst en leren hem/haar in te spelen op wat de maatschappij van ons vraagt.
 • Elke leerling heeft een mentor of coach. Zij houden onderling voortgangsgesprekken voor een goed overzicht over het opleidingstraject van de leerling. De mentor of coach is voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers de contactpersoon bij wie de leerling met vragen over je opleiding terecht kan.
 • De mentor of coach kan aan het Expertise Team vragen om tijdelijk mee te denken als het belangrijk is om de leerling weer even goed op weg te helpen binnen het onderwijs.
 • Onze faciliteiten (roosters, gebouwen, lesmiddelen en dergelijke) zijn op orde en sluiten aan bij modern groen onderwijs.
 • De leerling krijgt voorlichting en of keuzegesprekken als hij/zij twijfelt of hij/zij de juiste studie heeft gekozen, nog niet weet wat hij/zij wilt of als hij/zij zich wilt oriënteren op een vervolgopleiding.
 • Als de studie lijdt onder problemen thuis of op school, dan kan de leerling gebruikmaken van het Expertise Team, schoolmaatschappelijk werk (SMW), Leerplichtambtenaar of advies vragen bij de GGD.

Vanuit het Expertisepunt wordt binnen de afgesproken kaders, samen met het managementteam en met alle collega’s, hard gewerkt om de basisondersteuning en dus de kwaliteit van ons onderwijs te versterken. Hierover is te lezen in het Schoolondersteuningsprofiel.

Extra ondersteuning
Is er sprake van een beperking die een belemmering is in het leerproces, dan kunnen wij extra ondersteuning bieden. Geef bij de aanmelding aan welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe dit bij de vorige school was geregeld. We maken samen met de leerling en zijn/haar ouders een individueel ondersteuningsplan. Gedurende het opleidingstraject evalueren we de ondersteuning: werkt het, helpt het voldoende, zijn er aanpassingen nodig of kunnen we juist afbouwen? De extra ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingericht met de inzet van extra begeleiding, hulpmiddelen of materialen. We hebben hiervoor zelf veel deskundigheid in huis of werken samen met specialisten in de omgeving.

Dyslexie of Dyscalculie
Als er dyslexie of dyscalculie is vastgesteld kan de leerling, wanneer nodig, gebruikmaken van een aangepast examen. Geef dit aan bij de aanmelding en stuur eventuele verklaringen mee.

Meer informatie?
Wil jij weten wat we allemaal nog meer doen op het gebied van passend onderwijs? Neem dan gerust contact op met Zone.college Doetinchem.

Samenwerkingsverband Doetinchem
Samenwerkingsverband Doetinchem is een samenwerkingsverband passend onderwijs voor scholen van het voortgezet onderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen en organisaties voor voortgezet onderwijs uit de regio Doetinchem samen om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Bij voorkeur zo veel mogelijk op het reguliere onderwijs en zo dicht mogelijk bij huis. Waar nodig wordt passende ondersteuning geboden op de reguliere scholen, op de Bovenschoolse Voorziening van het samenwerkingsverband of op één van de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Bekijk de website voor meer informatie.