Aanmelden

Wanneer jouw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Doetinchem. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelden vmbo

Aanmelding gebeurt meestal door de leerkracht van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met Zone.college Doetinchem. Maar uiteraard kan een leerling zich ook zelf inschrijven op onze school.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon van de locatie Doetinchem; tel.: (088) 26 20 400

Aanmelden Het Groene Lyceum

Aanmelding gebeurt meestal door de leerkracht van de basisschool. Deze begeleidt de aanmeldingsprocedure samen met Zone.college Doetinchem. Maar uiteraard kan een leerling zich ook zelf inschrijven op onze school.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon van de locatie Doetinchem; tel.: (088) 26 20 400