Aanmelden vmbo.zone Enschede

Wanneer jouw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Enschede. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelddatum vmbo Groen en Het Groene Lyceum
Afhankelijk van wat de coronaregels zijn op dat moment kunt uw zoon of dochter aanmelden op één van de aanmeldingsdagen te weten op woensdag 10 en donderdag 11 maart 2021 van 17:00 tot 20:00 uur. U bent van harte welkom op onze locatie aan de Hengelosestraat 481 te Enschede.

 

Aanmelden vmbo Groen of Het Groene Lyceum

Afhankelijk van wat de coronaregels zijn op dat moment kunt uw zoon of dochter aanmelden op één van de aanmeldingsdagen te weten op woensdag 10 en donderdag 11 maart 2021 van 17:00 tot 20:00 uur. U bent van harte welkom op onze locatie aan de Hengelosestraat 481 te Enschede.

Op deze dagen wordt uw aanmeldingsformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door een medewerker van Zone.college in ontvangst genomen en zal er een kennismakingsgesprek met u en uw zoon of dochter plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal dan ook bevraagd worden waarom uw zoon of dochter voor ons onze school kiest. Het aanmeldingsformulier kunt u bovenaan deze pagina downloaden.

Zone.college neemt de aanmelding in behandeling zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

Binnen 6 weken na de aanmelding krijgt u per mail bericht of uw zoon of dochter is aangenomen. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

We gaan ervan uit dat we elke leerling die zich aanmeldt kunnen plaatsen. Indien wij verrast worden door een hoger aantal aanmeldingen dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben, gaan wij een loting toepassen.
Wij kunnen maximaal het volgende aantal leerlingen plaatsen; bij overschrijding van dit aantal gaat er geloot worden:

  • 3 klassen met maximaal 16 leerlingen voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg en
  • 2 klassen met maximaal 25 leerlingen voor de Kader Beroepsgerichte Leerweg en
  • 1 klas met maximaal 28 leerlingen voor de Gemengde Leerweg en
  • 1 klas met maximaal 25 leerlingen voor Het Groene Lyceum
  • 3 dakpanklassen (BK en KG) met maximaal 20 tot 25 leerlingen

Bij de loting hanteren wij voorkeursregels;

  1. U heeft een zoon of dochter bij ons op school zitten
  2. Zone.college hanteert de volgende plaatsingspercentages: 75% van de leerlingen is woonachtig in de gemeente Enschede en 25% daarbuiten
  3. De leerling is gemotiveerd voor ons groene onderwijs

De loting vindt plaats onder toezicht van een onafhankelijke commissie.

Mocht er sprake zijn van loting dan ontvangt u z.s.m. na ontvangst van het aanmeldingsformulier per mail bericht over de uitkomst. Bij uitloting wordt er telefonisch contact met u opgenomen, mocht het nodig zijn dan helpen we u bij het vinden van een passende school.

Daarnaast kunnen wij uw zoon/dochter, bij uitloting, plaatsen op een wachtlijst. Na een eventuele terugtrekking van een aanmelding zullen we opnieuw gaan loten, onder de leerlingen op de wachtlijst, voor de vrijgekomen beschikbare plaatsen. Dit zal uiterlijk een maand na de 1e loting plaatsvinden.

Aanmelden Vakmanschapsroute

Wil je je aanmelden voor de Vakmanschapsroute? En wil je starten in het vmbo-deel? Neem dan contact op met de locatie via telefoon (088) 2620600 of mail enschede@zone.college.

Meld je je alleen aan voor het mbo-deel van de opleiding, omdat je je BB-diploma hebt (of gaat halen)? Klik dan op de aanmeldknop van jouw gewenste vakrichting.