Ziek of absent melden Enschede

Ziekte van jouw zoon of dochter dien je dezelfde dag voor 09.00 uur telefonisch doorgeven aan de school. Tijdens stage bel je eerst het stagebedrijf en daarna de school.

Afspraken van leerlingen bij dokters, tandartsen enz. zoveel mogelijk buiten schooltijden plannen.

Wanneer een dergelijke afspraak niet buiten schooltijd kan plaatsvinden, kan je zoon of dochter tijdig een absentieformulier inleveren. Absentieformulieren kunnen worden ingeleverd bij BLZ (bureau leerlingzaken) of receptie.

Verzoek om verlof (bij familiegebeurtenissen als huwelijk, begrafenis) van tevoren bij de receptie vragen (briefje of telefonisch via 088 – 26 20 600).