Praktische informatie

Geïnteresseerde ouders en leerlingen willen graag weten hoe een schooljaar verloopt en welke regels er zijn, daarom geven we jullie graag toegang tot onze Schoolgids van dit schooljaar. Het document geeft het beste weer wat er speelt op onze locatie. We hebben de meest gezochte informatie voor je verzameld op deze pagina. Wilt u meer informatie bekijk dan de schoolgidsen of het schoolplan.

Veelgestelde vragen

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier van het vmbo in Enschede kunt u hier downloaden.

Aanmeldprocedure 2020 -2021  Zone.college locatie Enschede

Uw zoon of dochter kan zich aanmelden op een van de aanmeldingsdagen te weten op dinsdag 10 en woensdag 11 maart 2020 van 17:00 tot 20:00 uur. U bent van harte welkom op onze locatie aan de Hengelosestraat 481 te Enschede.

Op deze dagen wordt uw aanmeldingsformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door een medewerker van Zone.college in ontvangst genomen en zal er een kort kennismakingsgesprek met u en uw zoon of dochter plaatsvinden.

Zone.college neemt de aanmelding in behandeling zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

Binnen 6 weken na de aanmelding krijgt u per mail bericht of uw zoon of dochter is aangenomen. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

We gaan ervan uit dat we elke leerling die zich aanmeldt kunnen plaatsen. Indien wij verrast worden door een hoger aantal aanmeldingen dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben, gaan wij een loting toepassen.

Wij kunnen maximaal het volgende aantal leerlingen plaatsen; bij overschrijding van dit aantal gaat er geloot worden:

 • 3 klassen met maximaal 16 leerlingen voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg en
 • 1 klas met maximaal 25 leerlingen voor de Kader Beroepsgerichte Leerweg en
 • 1 klas met maximaal 28 leerlingen voor de Gemengde Leerweg en
 • 1 klas met maximaal 25 leerlingen voor Het Groene Lyceum
 • 3 dakpanklassen (BK en KG) met maximaal 20 tot 25 leerlingen

Bij de loting hanteren wij voorkeursregels;

 1. U heeft een zoon of dochter bij ons op school zitten
 2.  Zone.college hanteert de volgende plaatsingspercentages: 75% van de leerlingen is woonachtig in de gemeente Enschede en 25% daarbuiten
 3.  De leerling is gemotiveerd voor ons groene onderwijs

De loting vindt plaats onder toezicht van een onafhankelijke commissie.

Mocht er sprake zijn van loting dan ontvangt u z.s.m. na ontvangst van het aanmeldingsformulier per mail bericht over de uitkomst.

Meekijken met Magister

Magister is een registratiesysteem dat zowel voor docenten, leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) inzichtelijk is. In Magister worden zaken als dagroosters, huiswerk, toetsen, cijfers en absentie ingevoerd. Door dit communicatiemiddel hebben ouder(s)/verzorger(s) op elk gewenst tijdstip inzage in de studieresultaten van hun kind.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode waarmee de cijferregistratie van zoon/dochter/pupil kan worden geraadpleegd. Hiermee hebben ouder(s)/verzorger(s) ten alle tijden inzicht in de behaalde resultaten. Naast de cijfers kunnen ouder(s)/verzorger(s) inzien hoe het met de absentie is gesteld. Huiswerk, toetsen en dergelijke worden genoteerd in Magister. Inloggen in Magister kan via onze inlog pagina waar alle informatie staat over inloggen in Magister, het intranet en de schoolkassa.

Schoolkosten & WIS Collect

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaal je geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. Zone.college vraagt jaarlijks wel een vrijwillige ouderbijdrage voor onder meer excursies, verbruik materiaal praktijkvakken en andere schoolactiviteiten. Meer uitleg over deze bijdrage vind je in de schoolgids, deze kun je bovenaan deze pagina downloaden.

Betaling via WIS Collect
Met WIS Collect biedt Zone.college ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om veilig online via iDEAL de schoolkosten of ouderbijdragen te betalen.

Voordelen van WIS Collect:
• Facturen ontvang je per e-mail;
• Gemakkelijk betalen met iDEAL;
• Een actueel overzicht van alle schoolkosten op een rij;
• Bij een betaling in termijnen ontvang je voor de vervaldatum een herinneringsmail.

Hoe werkt het
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen facturen per e-mail, op het bij ons bekende e-mailadres in Magister. Indien er meerdere mailadressen bekend zijn dan ontvangen beide mailadressen het betalingsverzoek. Het is niet mogelijk om dubbel te betalen. Alleen ouders/verzorgers waarvan bij ons geen e-mailadres bekend is ontvangen de facturen per post.

In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link die je verwijst naar je persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving staan de facturen die betrekking hebben op je kind en je ziet een overzicht van alle openstaande en betaalde facturen. Mocht je meerdere kinderen op school hebben, dan zie je de facturen van al je kinderen.

Openstaande facturen kun je binnen WIS Collect direct via iDEAL betalen. Je bepaalt zelf wat, wanneer en hoe er betaald wordt. Zo kan er in één keer betaald worden, maar ook in termijnen bij een bedrag boven de 100 euro. Vrijwillige kosten kun je selecteren door deze aan te vinken.

Na betaling ontvang je een kopie van de factuur per mail voor je eigen administratie. De factuur is ook altijd te vinden in je persoonlijke WIS Collect omgeving, waardoor het altijd achteraf duidelijk is waarvoor betaald is.

Als je er voor kiest om in termijnen te betalen dan wordt voorafgaand aan de vervaldatum van iedere termijn een herinneringsmail gestuurd. In de mail staat een link naar WIS Collect zodat je gemakkelijk de termijn kan betalen.

Hulp bij problemen
Neem contact op met de debiteurenadministratie via debiteuren@zone.college of bel naar 088 2620700 als één van de onderstaande situaties van toepassing is:

• Je maakt geen gebruik van internetbankieren;
• Je bent betalingsverlegen;
• In geval een derde de facturen gaat betalen;
• Je een aanvraag wilt doen om via een betalingsregeling te betalen;
• Als er vragen zijn over WIS Collect.

Laptops

Binnen de vmbo.zone van Zone.college maken we tijdens de lessen steeds meer gebruik van laptops. Onze leerlingen leven in een wereld waar technologie niet meer uit weg te denken is. Docenten gebruiken laptops om op een leuke, gevarieerde manier les te geven aan hun leerlingen en om hen kennis te laten maken met technologie in het onderwijs. Met het gebruik van laptops op school en bij het maken van huiswerk leren wij onze leerlingen te werken met (continu veranderende) technologieën. Nu, in de maatschappij en na het voortgezet onderwijs. Wanneer je kind in een byod/cyod klas terecht komt dan word je daarover als ouder op de hoogte gesteld. In een byod/cyod klas neem je een eigen device mee (laptop of tablet), bij het Zone.college maken we altijd gebruik van laptops.

Om het makkelijk te maken hebben de leveranciers ‘Studywise’ en ‘The Rent Company’ in samenwerking met Zone.college diverse laptops geselecteerd en beschikbaar gesteld in twee webshops. Op deze manier kunnen wij beter garanderen dat de laptop goed werkt doordat de voorgeselecteerde laptops aan de juiste specificaties voldoet. Ouders zijn niet verplicht hier te kopen/huren/leasen, wel adviseren wij met klem om aan de minimale eisen te voldoen die op deze pagina vermeld staan.

Studywise biedt laptops aan op basis van aankoop in deze webshop, klik hier voor de flyer.
The Rent Company biedt laptops aan op basis van aankoop, maar ook op basis van huurkoop, klik hier voor de flyer.
Klik op de naam van de leverancier om naar de webshop te gaan.

Maak je geen gebruik van Studywise of The Rent Company? Let er dan bij de aanschaf op dat je laptop de juiste specificaties heeft. Je laptop moet voldoen aan de volgende specificaties:

 • Besturingssysteem: minimaal Windows 10
 • Geheugen 4GB RAM of meer
 • Scherm: 13,3 inch of groter
 • Draadloos netwerk: DUAL BAND
 • Harde schijf: 128Gb SSD of meer
 • Processor: Corei3, vergelijkbaar of hoger
 • Ingebouwde webcam met microfoon

In de wet is bepaald dat de toelating van leerlingen tot de school, niet  afhankelijk mag zijn van het wel of niet aanschaffen van een laptop. Voor wie  geen laptop kan of wil aanschaffen, is er een mogelijkheid om toch een passend alternatief te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school.

Vakanties vmbo en nationale feestdagen

Kijk voor een actueel overzicht van de vakanties en feestdagen op de pagina vakanties.

Ziek of absent melden

Ziekte van jouw zoon of dochter dien je dezelfde dag voor 09.00 uur telefonisch doorgeven aan de school. Tijdens stage bel je eerst het stagebedrijf en daarna de school.

Afspraken van leerlingen bij dokters, tandartsen enz. zoveel mogelijk buiten schooltijden plannen.

Wanneer een dergelijke afspraak niet buiten schooltijd kan plaatsvinden, kan je zoon of dochter tijdig een absentieformulier inleveren. Absentieformulieren kunnen worden ingeleverd bij BLZ (bureau leerlingzaken) of receptie.

Verzoek om verlof (bij familiegebeurtenissen als huwelijk, begrafenis) van tevoren bij de receptie vragen (briefje of telefonisch via 088 – 26 20 600).

Bereikbaarheid

Onze school is goed te bereiken met het openbaar vervoer. De bus stopt vlak bij de school. Vanaf het treinstation Enschede neem je de bus (lijn 8 of lijn 9) naar Hengelo en stap je uit bij de halte ‘Uranusstraat’. Vanaf treinstation Hengelo kun je met dezelfde lijnen naar halte ‘Uranusstraat’ te Enschede.

Voedingsbeleid

Het Zone college Enschede heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Lees hier meer over in ons Voedingsbeleid.

Ouder Advies Commissie en Ouder Advies Raad

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Bekijk hier de folder over de OAC. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar: oacenschede@zone.college