vmbo Groen in Enschede

Als je graag praktisch bezig bent, in een Groene omgeving met dieren, planten, voeding en techniek om je heen, is Zone.college Enschede een goede keuze. Je leert door te doen. In een wereld die jij zelf mag invullen met jouw interesse en talent. En na deze ontdekkingsreis kun je nog álle kanten op in het vervolgonderwijs. Door het brede aanbod aan vakken, kun je naar alle sectoren van het mbo doorstromen.

De échte wereld
Bij Zone.college Enschede leer je door te doen en te ontdekken. We vinden het belangrijk dat je begrijpt wat je leert en hoe je het kunt gebruiken. Je ruikt bloemen, verzorgt de dieren en proeft het voedsel. Je gaat geregeld ‘op reis’: je bezoekt bedrijven en gaat op stage.

We bieden kwalitatief goed onderwijs en hebben binnen en buiten de school de beschikking over moderne en leuke praktijkruimtes. Dierverblijven, keukens, tuinen en technieklokalen: bij ons leer je door zélf te ontdekken, te doen en te ervaren.

Een moderne wereld
Techniek en de computer: ze zijn onmisbaar in het onderwijs. Je werkt binnen en buiten de school met moderne materialen. De focus ligt op ondernemerschap, duurzaamheid en het ontwikkelen van ‘21e eeuwse vaardigheden’. Daarmee bereiden we je voor op jouw toekomst.

Voel je thuis
Een veilige wereld waarin je jezelf kunt zijn en iedereen elkaar kent. We weten uit onderzoek bij leerlingen en ouders dat dit voor zone.college geldt en daar werken we hard aan. Dat doen we met een veiligheidsplan waarin staat hoe we bijvoorbeeld pesten tegengaan en hoe we omgaan met sociale media. En we hebben een Ondersteuningsplan voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Zone.college heeft hiervoor expertise en indien nodig werken we samen met instanties in de regio.

Download hier de brochure van het vmbo Enschede.

Hoe ziet jouw vmbo Groen eruit?

Stel jouw reis samen

In de eerste twee jaar krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde, techniek, natuur- en scheikunde, beeldende vorming en gymnastiek.

Groene Wereld Oriëntatie
Ook is er volop tijd en aandacht voor het werken met bloemen en planten, dieren, voeding en techniek. Zo kun je samen met je mentor bekijken wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Dat heet ‘Groene Wereld Oriëntatie’. Daarmee bereid je je voor op het profiel Groen in de bovenbouw. Ook maak je een definitieve keuze voor een leerweg die bij jou past: Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgericht of Gemengd.

Wat wordt jouw route?
Als je van de basisschool komt, heb je meestal al gekozen voor een leerweg. Een leerweg geeft de manier aan waarop je het beste leert: heel praktisch, theoretisch of een beetje van beide. Aan het einde van het tweede jaar van het vmbo maak je een definitieve keuze. We kijken dan samen wat het beste bij je past:

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Deze leerweg is speciaal voor leerlingen die het liefst met hun handen bezig zijn en dus erg praktisch zijn ingesteld. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die graag willen leren door praktisch bezig te zijn. Met deze leerweg kun je doorstromen naar niveau 3 van het mbo.

Gemengde leerweg (GL)

Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die makkelijk studeren en vaak al weten welke richting ze op willen. De leerweg kent een flinke dosis theorie en minder stage. Met deze leerweg kun je eenvoudig doorstromen naar de hoogste niveaus (3 en 4) van het mbo.

Het profiel Groen: leren in jouw wereld
In het derde en vierde jaar krijg je les in het profiel Groen. Je kiest voor een van de vijf ‘werelden’ waarin jij wilt leren: levend, groen technisch, actief, gezond of creatief. De vakken in het profiel Groen worden gegeven vanuit jouw belevingswereld. In jouw wereld maak je opdrachten die jou interesseren. Met mensen om je heen die in dezelfde wereld willen zijn als jij.

Keuzevakken
In jouw wereld volg je keuzevakken. Voor de leerlingen in de gemengde leerweg zijn dit er twee; deze zijn al geïntegreerd in de wereld. Volg je een BB- of KB-leerweg? Dan kies je nog drie keuzevakken.

Ontdekken
Tijdens je opleiding helpen we je met Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) om te ontdekken wat je na ons vmbo wilt gaan doen. Want na jouw ontdekkingsreis op het Zone.college heb je nog veel keuzemogelijkheden. We doen dit aan de hand van vijf competenties: Kwaliteitenreflectie, Motievenreflectie, Werkexploratie, Netwerken en Loopbaansturing.

Download hier de brochure vmbo Enschede.

Stage en examen

In de eerste twee leerjaren loop je een aantal meeloopdagen. Op deze manier maak je kennis met de praktijksituatie en ontdek je waar je interesses liggen. In het derde en vierde leerjaar kies je een stagebedrijf waar je jezelf verder gaat ontwikkeling en jouw kennis vergroot. Je sluit het vmbo af met een examen.

Download hier de stagegids.

Hier vind je de bepalingen stageovereenkomst

Na de opleiding
Een overstap naar het Groene mbo ligt voor de hand. Daar leer je verder voor bijvoorbeeld dierverzorger, milieucoördinator, medewerker weg- en waterbouw, hovenier, monteur van landbouwwerktuigen, bloemist, begeleider sport en spel of manege-instructeur.

Maar je kunt ook goed doorstromen naar een andere mbo-opleiding in bijvoorbeeld de ICT, administratie, zorg of techniek. Je kunt álle kanten op!

Passend onderwijs

De kernwaarden van het Zone.college Enschede zijn uniek, groei en duurzaam. Ieder kind is uniek, wil groeien en een duurzame goede toekomst opbouwen. Met passend onderwijs kijken we wat er nodig is om deze reis bij zone.school zo goed mogelijk voor elke leerling uit te stippelen.

Basis ondersteuning
Elke leerling kan bij ons hierop rekenen:

 • We hebben aandacht voor jou als individu en richten ons op het vergroten van jouw mogelijkheden.
 • Jouw ouders/verzorgers betrekken we bij de opleiding.
 • Met elkaar werken we aan een plezierig en veilig leerklimaat.
 • Alle lessen binnen jouw opleiding hebben een duidelijke structuur.
 • Onze docenten zijn professioneel, bereiden je voor op je toekomst en leren je in te spelen op wat de maatschappij van ons vraagt.
 • Je hebt een mentor of coach. Jullie houden door middel van voortgangsgesprekken een goed overzicht over jouw opleidingstraject.
 • De mentor of coach is voor jou en je ouders/verzorgers de contactpersoon bij wie je met vragen over je opleiding terecht kan.
 • Je mentor of coach kan aan het Expertise Team vragen om tijdelijk mee te denken als het belangrijk is je weer even goed op weg te helpen binnen het onderwijs.
 • Onze faciliteiten (roosters, gebouwen, lesmiddelen en dergelijke) zijn op orde en sluiten aan bij modern groen onderwijs.
 • Je krijgt voorlichting en of keuzegesprekken als je twijfelt of je de juiste studie hebt gekozen en nog niet weet wat je wilt of als je je wilt oriënteren op een vervolgopleiding.
 • Als je studie lijdt onder problemen thuis of op school, dan kun je gebruikmaken van het Expertise Team, schoolmaatschappelijk werk (SMW), Leerplichtambtenaar of advies vragen bij de GGD.

Extra ondersteuning
Is er sprake van een beperking die een belemmering is in je leerproces, dan kunnen wij extra ondersteuning bieden. Geef bij je aanmelding aan welke extra ondersteuning je nodig hebt en hoe dit bij je vorige school was geregeld. We maken samen met jou en je ouders een individueel ondersteuningsplan. Gedurende je opleidingstraject evalueren we jouw ondersteuning: werkt het, helpt het je voldoende, zijn er aanpassingen nodig of kunnen we juist afbouwen? De extra ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingericht met de inzet van extra begeleiding, hulpmiddelen of materialen. We hebben hiervoor zelf veel deskundigheid in huis of werken samen met specialisten in de omgeving.

Dyslexie of Dyscalculie
Als er dyslexie of dyscalculie is vastgesteld kun je, wanneer nodig, gebruikmaken van een aangepast examen. Geef dit aan bij de aanmelding en stuur eventuele verklaringen mee.

Zorgplicht
Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Op de website http://www.swv2301.nl/  staat meer informatie over het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Enschede.

Meer informatie?
Wil jij weten wat we allemaal nog meer doen op het gebied van passend onderwijs?
Neem dan gerust contact op met het Zone.college Enschede.

Doe de vmbo Groen keuzetest

Binnenkort ga jij de grote stap wagen! Je gaat naar het Voortgezet Onderwijs. Heb jij al een idee waar je naar toe wilt? Misschien is het vmbo Groen wel iets voor jou! Doe snel de test en ontdek het.

 

Schoolgids en schoolplan

“De afwisseling van theorie en praktijk gaf de doorslag”

Schoolkeuze: ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook al kiest je kind de school die bij hem of haar past, dan wil dat nog niet zeggen dat het meteen vanaf het be…

Lees het verhaal van Fiene