Voor ouders

Op Zone.college Hardenberg vinden we de betrokkenheid van jou als ouder bij de school erg belangrijk. Jouw kind gaat een nieuwe levensfase in waarin keuzes gemaakt worden die belangrijk zijn voor de toekomst. Samen werken we eraan dat jouw kind een prettige en goede tijd heeft bij ons op school.

Zone.college in Hardenberg en het Vechtdal College bieden gezamenlijk vmbo Groen. Op de website van Vechtdal College vindt u meer informatie.

Praktische informatie

Aanmelden

De aanmelding voor de brugklas gaat via de basisschool, die in het bezit is van het aanmeldingsformulier leerjaar 1. Het aanmeldingsformulier moet ingevuld bij onze leerlingenadministratie ingeleverd worden.

Postadres:
Vechtdal College
t.a.v.: de leerlingenadministratie
Burg. Schuitestraat 3
7772 BS Hardenberg

Contactpersonen basisonderwijs en aanmelding leerjaar 1
Dhr. J. de Ruiter, telefoonnummer: 0523 – 28 14 28