In één route naar een mbo-diploma

Volg jij binnen het vmbo de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan kun je vanaf de derde klas ook kiezen voor de Vakmanschapsroute. Je volgt dan een vmbo- én mbo-opleiding (niveau 2) in één reis! Je hoeft niet over te stappen naar een andere school of locatie en blijft dus in je vertrouwde omgeving. De Vakmanschapsroute is een doorlopende leerlijn waarbij leerjaar 3 en 4 van het vmbo zijn samengevoegd met leerjaar 1 en 2 van het mbo. Derdejaars vmbo-leerlingen die starten met een vakrichting binnen de Vakmanschapsroute, kunnen dus binnen 4 jaar een mbo-diploma niveau 2 behalen. De Vakmanschapsroute kun je op dit moment volgen op onze locaties Enschede, Twello en Doetinchem.

Toon video

Vakmanschapsroute

Voor wie is de VMR route bedoeld?

Als je de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg volgt, kun je vanaf de derde klas kiezen voor de vakmanschapsroute. Wij bieden de vakmanschapsroute aan in meerdere vakgebieden. Weet je al zeker dat je verder wilt in de groene sector en ben je echt enthousiast over je vakrichting, dan is de vakmanschapsroute een mooie opleiding voor jou. Je wordt opgeleid tot vakvrouw/vakman in de groene sector!

Opleidingskeuze

Je volgt één opleiding welke bestaat uit vmbo en mbo programma onderdelen. Hierbij maak je een keuze uit één van de niveau 2 opleidingen die je in Twello kunt volgen:

  • Medewerker hovenier, bekijk de video.
  • Medewerker veehouderij, bekijk de video.
  • Medewerker dierverzorging, bekijk de video.
  • Medewerker bloem en natuurlijk ontwerp, bekijk de video.

In het vmbo doe je examen in de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding. Daarnaast wordt de rekentoets afgenomen. De sectorvakken wiskunde, biologie en het beroepsgerichte vak worden in het vmbo niet geëxamineerd. In het mbo leg je examen af in de vakken Burgerschap, Nederlands en Rekenen. De vakmanschapsroute rond je af met een mbo examen. De spreiding van de examens in de vakmanschapsroute kan per individu verschillen.

MBO diploma niveau 2

In de vakmanschapsroute wordt het vmbo en het mbo programma in een doorlopende lijn aangeboden. Deze route duurt in principe 4 jaar, maar kan ook versneld in 3 jaar worden afgerond. Wij zorgen voor een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo. De vakmanschapsroute leidt op tot een mbo niveau 2 diploma. Met dit diploma heb je een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In deze leerroute stap je niet over naar een andere school. Daarnaast kun je rekenen op individuele begeleiding door een persoonlijke coach.