Praktische informatie

Geïnteresseerde ouders en leerlingen willen graag weten hoe een schooljaar verloopt en welke regels er zijn, daarom geven we jullie graag toegang tot onze Schoolgids van dit schooljaar. Het document geeft het beste weer wat er speelt op onze locatie. We hebben de meest gezochte informatie voor je verzameld op deze pagina. Wilt u meer informatie download dan een schoolgids en het Schoolplan.

Veelgestelde vragen

Aanmelden

Fijn dat je jouw kind wilt aanmelden voor schooljaar 2020-2021 Twello. Aanmelden kan door het aanmeldformulier te downloaden en in te vullen. Download het formulier hier: Aanmeldingsformulier vmbo Twello 2020.

Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kun je opsturen naar Zone.college Twello, T.a.v. Administratie, Antwoordnummer 5559, 7390 ZX Twello (een postzegel plakken is niet nodig). Na 10 werkdagen ontvang je van ons een ontvangstbevestiging.

Wil je liever een papieren aanmeldingsformulier, dan kun je dit aanvragen per e-mail: twello@zone.college. Graag je NAW-gegevens in de mail vermelden.

Meekijken met Magister

Magister is een registratiesysteem dat zowel voor docenten, leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) inzichtelijk is. In Magister worden zaken als dagroosters, huiswerk, toetsen, cijfers en absentie ingevoerd. Door dit communicatiemiddel hebben ouder(s)/verzorger(s) op elk gewenst tijdstip inzage in de studieresultaten van hun kind.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode waarmee de cijferregistratie van zoon/dochter/pupil kan worden geraadpleegd. Hiermee hebben ouder(s)/verzorger(s) ten alle tijden inzicht in de behaalde resultaten. Naast de cijfers kunnen ouder(s)/verzorger(s) inzien hoe het met de absentie is gesteld. Huiswerk, toetsen en dergelijke worden genoteerd in Magister. Inloggen in Magister kan via onze inlog pagina waar alle informatie staat over inloggen in Magister, het intranet en de schoolkassa.

Schoolkosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaal je geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. Zone.college vraagt jaarlijks wel een vrijwillige ouderbijdrage voor onder meer excursies, verbruik materiaal praktijkvakken en andere schoolactiviteiten. Meer uitleg over deze bijdrage vind je in de schoolgids, deze kun je bovenaan deze pagina downloaden.

Het boekenfonds
Zone.college heeft een eigen boekenfonds. Dat betekent dat de school zelf zorgt voor de aanschaf en het uitlenen van de boeken. Het gebruik ervan door de leerling is dus kosteloos en er hoeft geen borg betaald te worden.

Een aantal boeken moeten aan het eind van het schooljaar weer worden ingeleverd. Dat geldt niet voor werkboeken waarin geschreven wordt. Onze school informeert je elk jaar over de boeken en de regels die we daarbij hanteren en wat de leerling zelf moet aanschaffen.

Schoolkassa
De Schoolkassa van Zone.college biedt (ouders van) leerlingen/studenten en derden de mogelijkheid om veilig online te betalen. Inloggen kan vanaf het begin van het schooljaar via de inlog pagina waar alle informatie staat over inloggen op intranet, Magister en de schoolkassa.

Laptops

Binnen de vmbo.zone van Zone.college maken we tijdens de lessen steeds meer gebruik van laptops. Onze leerlingen leven in een wereld waar technologie niet meer uit weg te denken is. Docenten gebruiken laptops om op een leuke, gevarieerde manier les te geven aan hun leerlingen en om hen kennis te laten maken met technologie in het onderwijs. Met het gebruik van laptops op school en bij het maken van huiswerk leren wij onze leerlingen te werken met (continu veranderende) technologieën. Nu, in de maatschappij en na het voortgezet onderwijs. Wanneer je kind in een byod/cyod klas terecht komt dan word je daarover als ouder op de hoogte gesteld. In een byod/cyod klas neem je een eigen device mee (laptop of tablet), bij het Zone.college maken we altijd gebruik van laptops.

Om het makkelijk te maken hebben de leveranciers ‘Studywise’ en ‘The Rent Company’ in samenwerking met Zone.college diverse laptops geselecteerd en beschikbaar gesteld in twee webshops. Op deze manier kunnen wij beter garanderen dat de laptop goed werkt doordat de voorgeselecteerde laptops aan de juiste specificaties voldoet. Ouders zijn niet verplicht hier te kopen/huren/leasen, wel adviseren wij met klem om aan de minimale eisen te voldoen die op deze pagina vermeld staan.

Studywise biedt laptops aan op basis van aankoop in deze webshop, klik hier voor de flyer.
The Rent Company biedt laptops aan op basis van aankoop, maar ook op basis van huurkoop, klik hier voor de flyer.
Klik op de naam van de leverancier om naar de webshop te gaan.

Maak je geen gebruik van Studywise of The Rent Company? Let er dan bij de aanschaf op dat je laptop de juiste specificaties heeft. Je laptop moet voldoen aan de volgende specificaties:

 • Besturingssysteem: minimaal Windows 10
 • Geheugen 4GB RAM of meer
 • Scherm: 13,3 inch of groter
 • Draadloos netwerk: DUAL BAND
 • Harde schijf: 128Gb SSD of meer
 • Processor: Corei3, vergelijkbaar of hoger
 • Ingebouwde webcam met microfoon

In de wet is bepaald dat de toelating van leerlingen tot de school, niet  afhankelijk mag zijn van het wel of niet aanschaffen van een laptop. Voor wie  geen laptop kan of wil aanschaffen, is er een mogelijkheid om toch een passend alternatief te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school.

Vakanties schooljaar 2019 - 2020

Start schooljaar 2019-2020 is op woensdag 4 september 2019

Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie Maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Pasen Vrijdag 10 april 2020 (Goede vrijdag) t/m maandag 13 april 2020 (Tweede Paasdag)
Meivakantie Maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag Donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren Maandag 1 juni 2020
zomervakantie Donderdag 16 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

LET OP: MEIVAKANTIE GEEN TWEE WEKEN!

Ziek of absent melden

Het verzuim van lessen dient tot het minimum beperkt te blijven. Wij verwachten van jou als ouder het volgende:

 • Ziekte van jouw zoon of dochter dien je dezelfde dag voor 09.00 uur telefonisch doorgeven aan de school. Loopt je zoon of dochter stage? Bel dan eerst het stagebedrijf en daarna de begeleidende stagedocent;
 • Afspraken van leerlingen bij dokters, tandartsen enz. zoveel mogelijk buiten schooltijden plannen;
 • Wanneer een dergelijke afspraak niet buiten schooltijd kan plaatsvinden, dient je zoon of dochter tijdig een briefje in te leveren bij bureau leerling-zaken of dien je zelf telefonisch contact op te nemen;
 • Verzoek om verlof (bij familiegebeurtenissen als huwelijk, begrafenis) van tevoren bij Meldpunt vragen (briefje, telefoon).
Bereikbaarheid

Onze school is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanuit Deventer en Apeldoorn met de trein, het station ligt vlak bij de school. Twello is vanuit de dorpen binnen de gemeente Voorst bereikbaar met een stationsbus. Ook rijdt er een stationsbusje vanuit Deventer naar Twello en is er een nieuwe busverbinding vanuit Epe.

Ouder Advies Commissie en Ouder Advies Raad

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Bekijk hier de folder over de OAC. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar: aoctwello@zone.college.nl