Het Groene Lyceum in Zwolle

Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dát is Het Groene Lyceum van Zone.college Zwolle! Kun je makkelijk leren en haal je goede cijfers op toetsen? Houd je van leren in de praktijk én heb je feeling met de groene omgeving? Dan zit je helemaal op je plek bij Het Groene Lyceum!

Theorie en praktijk wisselen elkaar af en na zes jaar heb je een volwaardig vmbo-diploma én een mbo-diploma niveau 4. Hiermee kun je eenvoudig doorstromen naar het hbo. Wil je dus praktisch bezig zijn, maar wel op een hoger niveau? Ga voor Het Groene Lyceum!

Download hier de brochure van Het Groene Lyceum Zwolle.

De leukste route naar het hbo!

Het Groene Lyceum met praktijk en theorie

Het Groene Lyceum duurt 6 jaar. In deze periode bereiden we je voor op een vervolgopleiding in het hbo. Vanaf het eerste leerjaar krijg je algemene vakken met veel verdieping en verrijking. Zo word je voldoende uitgedaagd. We bieden ook beroepsgerichte onderwerpen aan. Je werkt bijvoorbeeld aan het oplossen van een economisch bedrijfsprobleem of zorgt voor de optimale bewatering van planten. Daarnaast volg je  ook groene vakken.

In Het Groene Lyceum werk je veel zelfstandig. Hierin word je begeleid door de docenten. Er zijn natuurlijk ook klassikale lessen en je werkt in groepjes aan verschillende opdrachten. In de eerste leerjaren werk je aan projecten: een goede voorbereiding op de stage vanaf leerjaar 3! Je werkt niet alleen aan kennis en vaardigheden, maar ook aan je houding en inzet. Dit alles bepaalt wat je competenties zijn. In Het Groene Lyceum ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt voor het hbo.

In Het Groene Lyceum houden we van aanpakken. We sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw talenten en interesses. Dit vraagt veel van de begeleiding, maar ook van jou. Je moet namelijk ook aanpakken weten: studeren, samenwerken, plannen, ondernemen en managen. We verwachten veel van je. We leggen de nadruk op kennis, beroepsvaardigheden en competenties, die nodig zijn voor een goede start in het hbo. Ook besteden we veel aandacht aan de basisvakken Nederlands, wiskunde en Engels

Vakken

In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen de volgende vakken:

Nederlands | Rekenen | Engels | Wiskunde | Duits | Aardrijkskunde | Geschiedenis | Loopbaanbegeleiding & studievaardigheden | Beeldende vorming | Drama | Techniek | Natuurkunde | Biologie | Verzorging | Beroepsgerichte vakken | Lichamelijke opvoeding | Projecturen | Mentorles

Verderop in de opleiding komen daar steeds meer vakken en projecten bij. In het tweede leerjaar staat bijvoorbeeld het project Eco-schools op het programma: je werkt dan aan een duurzame schoolomgeving. Er komen ook mbo-onderdelen voorbij, zoals het schrijven van een ondernemingsplan. Via keuzevakken kun je in het vijfde en zesde leerjaar je eigen inbreng aan de opleiding geven.

Intensieve begeleiding

Wij hebben aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarbij werken we natuurlijk aan kennis en vaardigheden, maar besteden we ook aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling.

Deze punten staan centraal bij je begeleiding:

 • Je hebt gesprekken over je persoonlijke ontwikkeling, studievoortgang en hoe je het vindt op school;
 • Docenten hebben leerlingbesprekingen over vordering en sociaal-emotioneel functioneren;
 • Er worden informatieavonden gehouden voor leerlingen en ouders/verzorgers over onder andere de opleiding en voortgang;
 • We bieden maatwerkbegeleiding naar het hbo.
Groene route naar het hbo

Als je Het Groene Lyceum hebt afgerond, heb je een vmbo-diploma van de gemengde/theoretische leerweg (GL/TL) én een mbo-diploma (niveau 4). Je staat in het vijfde leerjaar ingeschreven bij de mbo-opleiding Groene detailhandel (niveau 4 Manager retail). Daarna kun makkelijk doorstromen naar het hbo.

Nu kiezen voor Het Groene Lyceum en daarna voor het hbo: een slimme zet! De Groene sector heeft namelijk veel toekomst. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zoeken bedrijven (vak)mensen met kennis en verstand van onder meer Agrofood, Teelt & Technologie en Natuur & Leefomgeving. De groene economie biedt veel mogelijkheden voor afstudeerders op hbo-niveau. En daar bereiden wij je goed op voor!

Kenmerken van Het Groene Lyceum
 • In zes jaar doorstromen naar het hbo.
 • Ook praktisch aan de slag, dus leren door doen.
 • Onderwijs op een overzichtelijke locatie.
 •  Aandacht voor een groene en duurzame omgeving.
 • Werken in een (voornamelijk) digitale leeromgeving.
 • Aandacht voor studie- en loopbaanbegeleiding.
 • Zelfstandig en met medeleerlingen aan de slag.
 • Werken aan talent- en persoonlijkheidsontwikkeling.

Uiteraard past Het Groene Lyceum binnen de kaders van het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie.

Samen voor kwaliteit

We willen goed onderwijs geven en zorgen dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over de lessen, begeleiding en faciliteiten. Daarom houden we jaarlijks tevredenheidsonderzoeken en gaan we regelmatig in gesprek met ouderraad, klankbordgroepen en leerlingenraad. Zo bewaken we onze kwaliteit en kunnen we bijsturen als dat nodig is.

Ouders en verzorgers zijn tevreden! Dat blijkt uit de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek 2017: ze waarderen de school gemiddeld met een 8,5!

Overzichtelijke onderwijslocatie

Er wordt binnen Het Groene Lyceum veel gebruikgemaakt van de (praktische) faciliteiten in het schoolgebouw. Zo werk je in het Groen, waaronder in de moderne kassen, de dierverblijven en de ‘science lokalen’. Onderdelen als beroepenoriëntatie, beroepspraktijkvorming en projecten met externe relaties vinden op andere locaties plaats.

Je voelt je veilig op het Zone.college. Dat gevoel krijg je al als je bij ons gebouw binnenloopt. De school heeft drie verdiepingen en ruim 70 lesruimtes. Dat klinkt groot, maar we kunnen Het Groene Lyceum toch kleinschalig noemen. Bij Het Groene Lyceum krijg je voornamelijk les op de eerste verdieping en de lokalen liggen dicht bij elkaar. Voor de praktische vakken gebruiken we de binnen- en buitenruimtes op de begane grond.

Documenten