Aanmelden vmbo.zone Zwolle

Aanmelden vmbo Groen

Wanneer jouw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Zwolle. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

 

Aanmelden is eenvoudig

Aanmelden voor een vmbo-opleiding van het Zone.college Zwolle loopt via de basisschool. Je maakt gebruikt van het aanmeldingsformulier dat onder meer is toegevoegd bij de Zwolse Scholengids . De gegevens worden door jou als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. Het ingevulde aanmeldingsformulier stuur je samen met het onderwijskundige rapport op naar:

Zone.college Zwolle
t.a.v. de administratie
Postbus 552
8000 AN Zwolle

Het aanmeldingsformulier kun je ook aanvragen bij de administratie van Zone.college Zwolle. Telefoon (038) 467 11 20 of e-mail zwolle@zone.college. De brochure van het vmbo Groen kun je ook hier bekijken.

We vinden het belangrijk dat je kind een leuke schooltijd heeft en dat deze periode wordt afgesloten met het behalen van een diploma. Bij de toelating kijken we daarom goed naar alle aangeleverde informatie. Bij eventuele vragen nemen we contact op met de ouders/verzorgers of de basisschool. Wanneer uit alle informatie blijkt dat je kind een vmbo-diploma kan halen, kun hij/zij bij ons een opleiding volgen. Uiteraard gaan we in onze beoordeling uit van de wettelijke criteria.

Wij nodigen je samen met jouw kind uit voor een kennismakingsgesprek. Na twee kennismakingsdagen begint jouw zoon of dochter aan het nieuwe schooljaar aan de opleiding.

 

Aanmelden Het Groene Lyceum

De aanmelding voor Het Groene Lyceum loopt via de basisschool van jouw kind. Hiervoor maak je gebruik van het aanmeldingsformulier dat onder meer is toegevoegd bij de Zwolse Scholengids.  Het ingevulde aanmeldingsformulier (samen met het onderwijskundige rapport) kan worden opgestuurd naar:

Zone.college Zwolle
t.a.v. de administratie
Postbus 552
8000 AN Zwolle

Uiteraard kun je het aanmeldingsformulier ook aanvragen bij de administratie van het Zone.college Zwolle. Telefoon (038) 467 11 20 of e-mail zwolle@zone.college. De brochure van Het Groene Lyceum kun je hier bekijken.

Elk kind wordt met zijn ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na de kennismakingsdagen begint jouw kind in het nieuwe schooljaar met Het Groene Lyceum.