Open Dagen vmbo en Het Groene Lyceum

Agenda

Tijdens de Open dagen worden op de verschillende locaties voorlichting gegeven over de leerwegen vmbo en Het Groene Lyceum, de uitzonderingen zijn gemarkeerd met een * .

Datum Locatie Voorlichting Tijd
11 november 2019 Zwolle
Koggelaan 7
Voorlichtingsavond
*Alleen Het Groene Lyceum
19.30 – 21.00
13 november 2019 Twello
Meester Zwiersweg 4
Scholenmarkt 18.00 – 20.30
14 november 2019 Zwolle
Koggelaan 7
Voorlichtingsavond
*Alleen vmbo
19.30 – 21.00
27 november 2019 Almelo
Bornerbroeksestraat 348
Open Dag 15.00 – 20.00
17 januari 2020 Borculo
Ruurloseweg 35
Open Dag
*Alleen vmbo
16.00 – 21.00
22 januari 2020 Almelo
Bornerbroeksestraat 348
Open Dag 15.00 – 20.00
22 januari 2020 Doetinchem
Gezellenlaan 14
Open Dag 16.00 – 21.00
24 januari 2020 Enschede
Hengelosestraat 481
Open Dag 15.30 – 20.30
24 januari 2020 Twello
Meester Zwiersweg 4
Open Dag 15.30 – 20.30
25 januari 2020 Twello
Meester Zwiersweg 4
Open Dag 10.00 – 12.30
30 januari 2020 Zwolle
Koggelaan 7
Open Dag 15.00 – 21.00

Vmbo Groen

Kennis maken met het vmbo Groen? Het kan tijdens onze Open Dagen. Leerlingen die kiezen voor het vmbo Groen krijgen in vier jaar een goede basis voor een vervolgopleiding in het (groene) mbo. Bij het vmbo Groen leren leerlingen in een groene omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van kennis, maar ook om het leren kennis toe te passen. Leren gaat beter door doen. Bijvoorbeeld door zelf een tuintje aan te leggen of een telefoongesprek in het Engels te voeren. Uiteraard krijgen leerlingen ook groene vakken als ontwerp & creatie, leefomgeving & recreatie of dier & verzorging. Door het brede aanbod van vakken kan een leerling gemakkelijk doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Bovendien kan hij een diploma halen in alle leerwegen, ook de theoretische leerweg!

Het Groene Lyceum

Tijdens de Open dag kun je ook kennis maken met Het Groene Lyceum.
Kun je na de basisschool de havo aan? Met Het Groene Lyceum kies je voor een ondernemende, onderzoekende en doorlopende leerlijn gericht op doorstromen naar het hbo. Net als op het vmbo Groen leer je ook op Het Groene Lyceum veel in de praktijk. We verwachten veel zelfstandigheid: je neemt zelf de regie en zoekt dingen uit. Je neemt initiatief en durft beslissingen te nemen. Dat klinkt pittig, maar je hebt een eigen coach die je daarbij helpt. Na zes jaar hard werken en met de juiste inzet, kun je doorstromen naar het hbo.
De opleidingsroute van het Het Groene Lyceum kun je volgen in Almelo, Enschede, Doetinchem, Twello en Zwolle.

Opleidingsinformatie

Kies je locatie en je opleidingsroute voor meer informatie over de opleiding.